Beleidsplan WWNL

In haar nog slechts korte periode van bestaan (oprichting op 13 februari 2013)heeft WWNL zich weten te vestigen in de veteranenwereld.
De organisatie verheugd zich in het vertrouwen dat tot op heden vanuit de leden en een breder publiek in de organisatie Wounded Warriors is gesteld.
Vanaf het moment van oprichting is er vaak met weinig -soms zelfs geen- budget aan een aantal mooie projecten en activiteiten vorm gegeven.
Vanaf juni 2014 heeft WWNL het postadres op “De Basis” in Doorn ondergebracht, tevens kan WWNL hier over een flex-werkplek beschikken.
Omdat veel van de WWNL leden woonachting zijn in de zuidelijke provincies is er per 07-05-2014 een speciale afdeling WWNL Zuid Nederland opgericht (kort WWNL-Zuid).
WWNL werkt ook samen en deelt haar kennis onder meer met verdere hulpverleningsorganisaties (PAXvoorvrede, Stichting Veteranenplatvorm en Warchild), behandelcentra, juristen en organisatoren van sportactiviteiten en muziek evenementen.